Drukuj

Procedura przenoszenia danych z serwera ibox6.vn.pl na serwer ibox10.vn.pl

Mariusz BAYER Beyrowski Włączony 30 styczeń 2014. Opublikowany w Pytania podstawowe

UWAGA!!! Termin przenoszenia danych będzie każdorazowo uzgadniany z klientami jednak wszystkie dane powinny być przeniesione do 15 maja 2015.

UWAGA!!! Ze względu na zbyt duże różnice w oprogramowaniu serwerów nie jest możliwe bezpośrednie przeniesienie danych. 

Serwery wirtualne (zarządzanie przez ISPconfig) są wcześniej skonfigurowane przez nas z danymi, które otrzymali Państwo w "Metryczce serwera". Zmiany (nowe konta pocztowe, bazy danych itp.), które dokonali Państwo później będą musiały być powtórzone. Ponieważ okres przenoszenia serwera wirtualnego trwa około tygodnia na jednego klienta, w tym czasie jednocześnie będą mieli Państwo dostęp do panelu ISPconfig starego i nowego serwera co ułatwi przeniesienie konfiguracji.

I. Serwery www.

1. Standardowe serwisy www (html) - serwisy tego typu będę przeniesione na nowy serwer automatycznie - nie jest wymagana interwencja klientów.

2. Serwisy oparte o php z własną bazą danych (lub bez bazy) - będą przeniesione na nowy serwer automatycznie jednak może się okazać konieczna konsultacja z twórcą serwisu (osobą, która napisała dla Państwa serwis) aby dostosować kod oprogramowania do nowego serwera.

3. Serwisy oparte o php i MySql (Joomla, Wordpress itp.) - te serwisy, które były instalowane i konfigurowane przez nas będą przeniesione na nowy serwer automatycznie. Serwisy instalowane przez klientów lub osoby trzecie będą musiały być przeniesione przez klienta we własnym zakresie. Poniżej kilka pomocnych informacji dotyczących przenoszenia serwisów opartych o Joomla:

a) Joomla 2.x 3.x - najprościej serwis jest przenieść za pomocą komponentu Akeeba Backup.

b) Joomla 1.x - UWAGA!!! Te wersje nie są już wspierane przez twórców za to są doskonale rozpoznane przez hackerów w związku z tym bezpośrednie przeniesienie na nowy serwer będzie blokowane administracyjnie! Istnieją jednak sposoby na konwersję (danych) z wersji 1.5 do wersji 2.x i 3.x. Dwa zalecane przez nas sposoby konwersji zostały opisane tutaj: trudniejszy i łatwiejszy.

II. Konta pocztowe. (Uwaga! Jak to było napisane powyżej, klienci, którzy sami konfigurowali konta muszą je wcześniej odtworzyć na nowym serwerze)

1. Użytkownicy protokołu POP3: Wystarczy (w uzgodnionym wcześniej terminie) pobrać pocztę ze starego serwera a następnie zmienić w Otlooku itp. w ustawieniach konta pocztowego nazwę serwerów pocztowych z ibox6.vn.pl na ibox10.vn.pl.

2. Użytkownicy protokołu IMAP: Niestety w Outlooku (na innych programach pocztowych nie sprawdzaliśmy) nie działa poprawnie synchronizacja "w dwie strony" więc nie można zastosować sposobu opisanego powyżej. Trzeba założyć nowe konto pocztowe i plik wymiany danych dla nowego serwera. W efekcie, przez jakiś czas mamy aktywne dwa konta. Po wyłączeniu starego serwera można konwertować plik IMAP starego konta do formatu .pst aby zachować archiwalne wiadomości.

3. Użytkownicy poczty przez www (ROUNDCUBE): W pierwszej kolejności należy zarchiwizować swoją pocztę konfigurując dowolnego klienta pocztowego (np. Outlooka) do pobrania poczty za pomocą protokołu POP3. Następnie wykonać eksport kontaktów (ROUNDCUBE) do formatu .vcf. Na nowym serwerze wykonać import kontaktów.

UWAGA! Na nowym serwerze jest stosowana zasada "silnych haseł" i może się zdarzyć, że nie zostanie zaakceptowane hasło z serwera ibox6.vn.pl. W takim przypadku należy wpisać nowe hasło lub wygenerować automatycznie w ISPConfig, jednak hasła wygenerowane przez system są trudne do zapamiętania - najprostszą metodą na silne hasło jest zastosowanie w haśle 1-2 dużych liter i 1-2 znaków specjalnych (podkreślnik, wykrzyknik itp.) lub i cyfr.