Drukuj

Usługa FTP

Mariusz BAYER Beyrowski Włączony poniedziałek, 09, kwiecień 2012 05:28. Opublikowany w FAQ

Czy serwis FPT jest dostępny dla wszystkich?

NIE! Serwis FTP należy do najstaszych i najbardziej niebezpiecznych serwisów internetowych stąd nigdy nie był dostępny na serwerach VN. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie tej usługi (z pewnymi ograniczeniami) gdyż serwis ten ułatwia pracę z ISPconig i Joomla! oraz zainstalowany serwer obsługuje szyfrowane połączenia SFTP od klientów zewnętrznych. Jednak z definicji wyłączony jest dostęp anonimowy do serwera oraz dopuszczony jest tylko dostęp w celu aktualizacji serwisu a nie dostęp do plików dla klientów trzecich. Proszę pamiętać, że dostęp do serwisów i plików ma tylko administrator serwera wirtualnego i raczej nie powinno się tych danych udostępniać osobom trzecim! Administrator serwera wirtualnego może udzielić praw dostępu poprzez FTP dla zwykłego użytkownika (tylko do plików w jego katalogu) jednak czyni to na własną odpowiedzialność.

Jaki jest zalecany klient FTP?

Praktycznie będzie działał każdy klient FTP obsługujący szyfrowanie SSL. Zalecanym i przetestowanym klientem jest bezpłatna aplikacja FileZilla..., którą można pobrać pod adresem http://filezilla-project.org.

W pole adresu serwera wpisujemy ibox6.vn.pl lub ibox8.vn.pl, typ serwera wybieramy "FTPES - FTP przez bezpośredni TLS/SSL" typ logowania "Normalna". Czasami (jak nie zadziałają ustawienia automatyczne) należy w zakładce "Ustawienia przesyłania" wybrać "Tryb transweru" jako "Pasywny".

UWAGA 1! - W najnowszych wersjach FileZilla zmieniono zasady ustawień dla serwera, obecnie mamy do wyboru osobno protokół połączenia - wybieramy "FTP - File Transfer Protocol", oraz osobno szyfrowanie - wybieramy "Require explicit FTP over TLS".

UWAGA 2! - domyślne ustawienie serwera nie pozwala na nadpisanie istniejącego pliku, jeżeli więc chcemy wgrać na serwer nową wersję istniejącego pliku należy najpierw skasować go na serwerze. Jeżeli tego nie zrobimy nowy plik zostanie przesłany na serwer ale do jego nazwy zostanie dodana kolejna cyferka.

Drukuj

Serwer DNS

Mariusz BAYER Beyrowski Włączony poniedziałek, 09, kwiecień 2012 05:26. Opublikowany w FAQ

Nowy serwer DNS

UWAGA! Ze względu na planowane przeniesienie starej serwerowni, bardzo prosimy wszystkich klientów o dokonanie zmian wpisów dla serwerów DNS, dla swoich domen, u swoich rejstratorów!!! Najprawdopodobniej w styczniu, ze względu na przenoszenie jednego z naszych łącz internetowych, przez jakiś czas nie będzie działał nasz stary serwer DNS (dns.vn.pl). Prosimy o wpisanie w ustawieniach Państwa domen następujących serwerów DNS (w kolejności):

1. ns1.vn.pl - IP: 82.160.77.147 (podstawowy serwer DNS)

2. dns.elementy.pl - IP: 83.3.225.83 (zapasowy serwer DNS)

 Wprowadzamy zmiany w konfiguracjach naszych serwerów DNS. Obecnie głównym serwerem dla wszystkich obsługiwanych przez nas domen jest DNS o nazwie ns1.vn.pl.

 Co to jest serwer DNS i czy muszę go używać?

Serwer DNS w dużym uproszczeniu służy do zamiany nazwy domenowej typu www.firma.dom na adres IP typu xxx.xxx.xxx.xxx konkretnego hosta ponadto jest niezbędny do prawidłowej pracy systemów pocztowych (autentyfikacja serwera pocztowego przebiega odwrotnie - adres IP jest sprawdzany czy odpowiada nazwie hosta). Tak więc serwer DNS jest używany ZAWSZE do poprawnej pracy systemów internetowych.

Do tej pory sami robiliśmy odpowiednie wpisy do naszego głównego serwera dns.vn.pl (oraz zapasowego w węźle w Toruniu). Nadal głównym serwerem będzie dns.vn.pl do którego wpisy będziemy wykonywali samodzielnie jednak system ISPconfig pozwala robić wpisy rekordów DNS bezpośrednio przez klientów bez naszej interwencji. Może to być wykożystane przez użytkowników, którzy mają zarejstrowane swoje domeny w firmach, które oferują usługi konfiguracji domeny przez www (np. home.pl). Jest to przydatne rozrzerzenie gdyż obecnie dajemy klientom możliwość samodzielnej konfiguracji subdomen w ramach serwera wirtualnego (5 do 10 subdomen w zależności od abonamentu), przykładowo dla domeny firma.dom można założyć subdomeny typu sklep.firma.dom czy serwis.firma.dom czy dla domen "rodzinnych" typu kowalski.vn.pl subdomeny typu jasiu.kowalski.vn.pl itp..

Drukuj

ISPconfig

Mariusz BAYER Beyrowski Włączony poniedziałek, 09, kwiecień 2012 05:23. Opublikowany w FAQ

Co to jest VN-ISPconfig?

VNISPconfig to oprogramowanie pozwalające na zarządzanie virtualnymi serwerami internetowymi. System ten pracuje wielopoziomowo w zależności od przyznanych uprawnień. Administrator serwera ma uprawnienia do konfigurowania wszystkich usług, Sprzedawca do zakładania kont Klientów, Klient do konfiguracji własnego serwera virtualnego w tym zakładania kont Użytkownikom, użytkownicy mają prawo tylko do zarządzania podstawowymi usługami dla swojego konta.

Więcej informacji pod adresem ispconfig.org...

Drukuj

Joomla!

Mariusz BAYER Beyrowski Włączony poniedziałek, 09, kwiecień 2012 05:25. Opublikowany w FAQ

Czy przenosząc domenę na nowy serwer muszę korzystać z pakietu Joomla!?

Oczywiście, że nie! Pakiet Jooomla! jest preinstaowany na każdej domenie wirtualnej ale też zostają nieskasowane pliki podstawowe zainstalowane przez ISPconfig. Jeżeli nie chcemy w przyszłości kożystać z pakietu Joomla! wystrarczy zalogować się do serwera za pomocą klienta FTP i skasować wszytkie pliki i katalogi poza /stats, /error i index.html.def a następnie przesłać na serwer pliki aktualnego serwisu www. Można też zastosowac wariant pośredni, zmienić nazwę pliku startowego Joomla! index.php na np. indexjomla.php, przesłać na serwer stary serwis www, skonfigurować sobie w tle nowy serwis wpisując w przeglądarkę adres http://firma.dom/indexjomla.php a po testach nowego serwisu skasować stary i przywrócić nazwę index.php pakietu Joomla!

Jak rozpoczą pracę z pakietem Joomla!

Pakiet CMS Joomla! pozwala na dynamiczną aktualizację serwisu WWW bezpośrednio przez klienta. Bezsprzecznymi zaletami systemów CMS jest możliwość dodawania aktualnych informacji przez pracowników firm klientów oraz duże zasoby wtyczek i modułów uatrakcyjniających serwis. Istnieją moduły pozwalające na prowadzenie sprzedaży, serwisu, kontaktu z klientami itp. Bezpośrednio przez Państwa serwis WWW.


Instalowany przez nas pakiet jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Zawiera zainstalowany zestaw szablonów (skórek) oraz kilka dodatkowych narzędzi usprawniających podstawową obsługę pakietu. Są to między innymi:
- JoomlaPack (KOMPONENTY/JOOMLAPACK) narzędzie do wykonywania kopii zapasowych serwisu, umożliwia także przenoszenie serwisu pomiędzy serwerami.
- JoomlaWatch (KOMPONENTY/JOOMLAWATCH) narzędzie do statystyk „online” serwera
- JCE (KOMPONENTY/JCE ADMINISTRATION) zaawansowany edytor WYSWIG znacznie ułatwiający pisanie artykułów dla Państwa serwisu
- Mavik Thumbnails – dodatek pozwalający na tworzenie prostych galerii zdjęć i obrazów, wystarczy pomniejszyć obraz w edytorze (proporcjonalnie) a ten dodatek automatycznie pokarze obraz w skali 1:1 po kliknięciu na miniaturkę.


Aby rozpocząć pracę z pakietem Joomla! należy wpisać do przeglądarki adres http://firma.dom/administrator i zalogować się z danymi podanymi w Karcie Klienta w sekcji JOOMLA!


Pierwszą czynnością powinno być założenie konta nowego użytkownika, który będzie zajmował się obsługą naszego serwisu (WITRYNA/UŻYTKOWNICY), gdyż nie powinniśmy udostępniać danych głównego administratora osobą trzecim. Ten nowy użytkownik powinien mieć uprawnienia administratora (nie Głównego administratora – GRUPA/ZAPLECZE/ADMINISTRATOR) .  Oczywiście możemy sobie dodać dowolną ilość użytkowników z określonymi uprawnieniami (np. użytkownik może zmieniać artykuły ale nie może ich tworzyć itp.).


Kolejną czynnością powinno być wybranie odpowiedniego szablonu (skórki) pasującej do naszego serwisu. W Internecie można znaleźć bezpłatne szablony, trzeba tylko pamiętać, że szablony mają różną strukturę predefiniowanych pól i trzeba znaleźć  taki, który będzie pasował do naszego serwisu. Podstawowe pozycje (pola) to: FOOTER, LEFT, RIGHT, TOP oraz pola USERx (im więcej pól USER tym skórka jest lepiej konfigurowalna). Prosimy o poeksperymentowanie z zainstalowanymi szablonami aby zrozumieć w czym problem – ROZSZERZENIA/SZBLONY – zaznaczamy szablon po lewej, klikamy DOMYŚLNIE (gwiazdka powinna się pojawić przy danym szablonie) a następnie klikamy na PODGLĄD. W Internecie można też kupić skórki profesjonalne z dodatkowymi wtyczkami.


Aby kupioną lub ściągniętą z Internetu skórkę zainstalować należy kliknąć na ROZSZERZENIA/INSTALATOR następnie w polu INSTALACJA Z PAKIETU wybrać PRZEGLĄDAJ… wskazać plik na naszym dysku a następnie WCZYTAJ PLIK I ZAINSTALUJ (tak samo instaluje się inne moduły i rozszerzenia).


Kolejną (najtrudniejszą) operacją jest dostosowanie grafiki wybranego szablonu do naszych potrzeb. Tylko nieliczne szablony pozwalają na wskazanie pliku graficznego z naszym logo. W większości przypadków należy wybrany szablon ściągnąć z serwera na nasz lokalny dysk za pomocą programu ftp (skórki znajdują się w katalogu Web/templates/nazwa_skórki) a następnie przeedytować pliki graficzne danej skórki (katalog /images). Wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane i każdy kto potrafi projektować zwykły serwis WWW wykona te czynności w kilkanaście minut.


Następnie należy zaprojektować strukturę menu naszego serwisu. Do dyspozycji mamy tzw. MAIN MENU (menu główne), które może być położone z lewej lub prawej strony, menu dodatkowe (możemy sobie tych dodatkowych stworzyć ile trzeba oraz mogą być wyświetlane tylko w określonej sytuacji). Jest też dostępne tzw. TOP MENU (menu wyświetlane na górze strony) tylko niektóre skórki nie wyświetlają tego menu.  Menu edytujemy za pomocą MENU/PROJEKTANT MENU klikamy na ikonkę w tabeli POZYCJE MENU.


Jeżeli wybrana skórka wyświetla nazwę menu to aby ją zmienić lub wyłączyć wchodzimy w ROZSZERZENIA/MODUŁY z listy wybieramy moduł naszego menu np. GŁÓWNE MENU i klikamy na tej nazwie aby zmienić odpowiednie parametry.


Aby przyporządkować określoną akcję do pozycji menu klikamy na MENU, wybieramy z listy menu, które chcemy edytować, pojawi się struktura danego menu. Klikamy na wybraną pozycję np. Link 1 i wchodzimy do konfiguracji danej pozycji. Najważniejsze jest określenie typu linku danej pozycji aby wybrać akcję należy kliknąć na ZMIEŃ TYP. Mamy do wyboru wiele możliwości ale najczęściej będziemy używali typu ŁĄCZE WEWNĘTRZNE/ARTYKUŁ/ARTYKUŁ  oraz przeglądy artykułów w sekcji lub kategorii. Po wybraniu typu określamy pozostałe parametry linku.


Po zaprojektowaniu struktury menu powinniśmy zaprojektować strukturę dokumentów serwisu. Strukturę tą projektujemy w ARTKUŁY/SEKCJE i KATEGORIE.


Teraz pozostaje już tylko wypełnianie naszego serwisu treścią…

Drukuj

Pytania podstawowe

Mariusz BAYER Beyrowski Włączony poniedziałek, 09, kwiecień 2012 05:13. Opublikowany w FAQ

Procedura przenoszenia danych z serwera ibox6.vn.pl na serwer ibox10.vn.pl

UWAGA!!! Termin przenoszenia danych będzie każdorazowo uzgadniany z klientami jednak wszystkie dane powinny być przeniesione do 15 maja 2015.

UWAGA!!! Ze względu na zbyt duże różnice w oprogramowaniu serwerów nie jest możliwe bezpośrednie przeniesienie danych. 

Serwery wirtualne (zarządzanie przez ISPconfig) są wcześniej skonfigurowane przez nas z danymi, które otrzymali Państwo w "Metryczce serwera". Zmiany (nowe konta pocztowe, bazy danych itp.), które dokonali Państwo później będą musiały być powtórzone. Ponieważ okres przenoszenia serwera wirtualnego trwa około tygodnia na jednego klienta, w tym czasie jednocześnie będą mieli Państwo dostęp do panelu ISPconfig starego i nowego serwera co ułatwi przeniesienie konfiguracji.

I. Serwery www.

1. Standardowe serwisy www (html) - serwisy tego typu będę przeniesione na nowy serwer automatycznie - nie jest wymagana interwencja klientów.

2. Serwisy oparte o php z własną bazą danych (lub bez bazy) - będą przeniesione na nowy serwer automatycznie jednak może się okazać konieczna konsultacja z twórcą serwisu (osobą, która napisała dla Państwa serwis) aby dostosować kod oprogramowania do nowego serwera.

3. Serwisy oparte o php i MySql (Joomla, Wordpress itp.) - te serwisy, które były instalowane i konfigurowane przez nas będą przeniesione na nowy serwer automatycznie. Serwisy instalowane przez klientów lub osoby trzecie będą musiały być przeniesione przez klienta we własnym zakresie. Poniżej kilka pomocnych informacji dotyczących przenoszenia serwisów opartych o Joomla:

a) Joomla 2.x 3.x - najprościej serwis jest przenieść za pomocą komponentu Akeeba Backup.

b) Joomla 1.x - UWAGA!!! Te wersje nie są już wspierane przez twórców za to są doskonale rozpoznane przez hackerów w związku z tym bezpośrednie przeniesienie na nowy serwer będzie blokowane administracyjnie! Istnieją jednak sposoby na konwersję (danych) z wersji 1.5 do wersji 2.x i 3.x. Dwa zalecane przez nas sposoby konwersji zostały opisane tutaj: trudniejszy i łatwiejszy.

II. Konta pocztowe. (Uwaga! Jak to było napisane powyżej, klienci, którzy sami konfigurowali konta muszą je wcześniej odtworzyć na nowym serwerze)

1. Użytkownicy protokołu POP3: Wystarczy (w uzgodnionym wcześniej terminie) pobrać pocztę ze starego serwera a następnie zmienić w Otlooku itp. w ustawieniach konta pocztowego nazwę serwerów pocztowych z ibox6.vn.pl na ibox10.vn.pl.

2. Użytkownicy protokołu IMAP: Niestety w Outlooku (na innych programach pocztowych nie sprawdzaliśmy) nie działa poprawnie synchronizacja "w dwie strony" więc nie można zastosować sposobu opisanego powyżej. Trzeba założyć nowe konto pocztowe i plik wymiany danych dla nowego serwera. W efekcie, przez jakiś czas mamy aktywne dwa konta. Po wyłączeniu starego serwera można konwertować plik IMAP starego konta do formatu .pst aby zachować archiwalne wiadomości.

3. Użytkownicy poczty przez www (ROUNDCUBE): W pierwszej kolejności należy zarchiwizować swoją pocztę konfigurując dowolnego klienta pocztowego (np. Outlooka) do pobrania poczty za pomocą protokołu POP3. Następnie wykonać eksport kontaktów (ROUNDCUBE) do formatu .vcf. Na nowym serwerze wykonać import kontaktów.

UWAGA! Na nowym serwerze jest stosowana zasada "silnych haseł" i może się zdarzyć, że nie zostanie zaakceptowane hasło z serwera ibox6.vn.pl. W takim przypadku należy wpisać nowe hasło lub wygenerować automatycznie w ISPConfig, jednak hasła wygenerowane przez system są trudne do zapamiętania - najprostszą metodą na silne hasło jest zastosowanie w haśle 1-2 dużych liter i 1-2 znaków specjalnych (podkreślnik, wykrzyknik itp.) lub i cyfr.

Dla kogo jest ten serwis?

Jest to serwis skierowany głównie do komercyjnych i niekomercyjnych użytkowników usług projektu VN. Stąd też tylko niektóre informacje są ogólnodostępne, aby uzyskać dostęp do wszystkich materiałów trzeba się zarejstrować oraz być użytkownikiem jakiejś z usług projektu.

Co potrzebuję aby zarządzać serwerami wirtualnymi?

Aby zarządzać serwerami wirtualnymi należy wykonać następujące czynności:

 • Przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Państwa dane teleadresowe oraz nazwę domeny, która ma być obsługiwana. Bardzo prosimy aby dane te uwzględniały adres e-mail osoby, która będzie uprawniona do otrzymywania danych zawierających informacje poufne (loginy, hasła).
 • Na podany adres e-mail otrzymają Państwo "Kartę klienta", która będzie zawierała wszelkie dane potrzebne do dalszej, samodzielnej konfiguracji domen.
 • Założyć konto użytkownika w serwisie http://help.vn.pl (wybrać ikonkę z kluczem "login" na górze strony a następnie "Create an account" - przepraszamy - na razie tylko wersja angielska panelu); po zalogowaniu się w tym serwisie pojawi się dodatkowa opcja w menu - "Pliki". Należy wybrać sekcję "Certyfikaty" i pobrać plik "ibox6.vn.pl.zip". Do innych użytkowników prześlemy mail z linkiem do pliku z certfikatami.
 • Następnie rozpakować i zaistalować certyfikaty z pobranego pliku (opis instalacji jest zamieszczony w pliku CzytajTo.txt). Główny certyfikat należy zainstalować na komputarach, które będą obsługiwały pocztę z serwera oraz na komputerze, z którego będą Państwo zarządzali swoim serwerem wirtualnym.
 • Uruchomić przeglądarkę www (zalecane IE >=6 i Mozilla Firefox >=2 UWAGA! Mozilla wymaga osobnej instalacji certyfikatu!), wpisać adres https://ibox6.vn.pl:8080 ; jeżeli certyfikat został poprawnie zaistalowany pojawi się Panel Logowania systemu ISPConfig, jeżeli certyfikat jest żle zaistalowany pojawią się komunikaty ostrzegawcze z przeglądarki internetowej, w takiej sytuacji zalogowanie jest nadal możliwe po zaakceptowaniu komunikatów i warunków dotyczących nieatoryzowanego certyfikatu.
 • Zalogować się na dane otrzymane w "Karcie klienta" w sekcji "ZARZĄDZANIE KONTEM".
 • Po poprawnym zalogowaniu się zobaczą Państwo panel administracyjny do zarządzania usługami serwera.
 • Ta wersja systemu ISPConfig pozostawia pełną konfigurację po stronie klienta, administrator zakłada tylko konto klienta z określonymi parametrami (ilość domen, pojemność serwisów itp.). Klient sam definiuje sobie domeny dla www i poczty, skrzynki pocztowe, aliasy, przekierowania, bazy danych, użytkowników dla FTP oraz shel-a. Oczywiście, na życzenie klientów możemy zrobić wstępną konfigurację serwera. Stopniowo będziemy też uzupełniali dział FAQ aby ułatwić klientom konfigurację.

Czy na nowych serwerach są dostępne statystyki serwisów www?

Tak. Statystyki są automatycznie uruchamiane po założeniu każdego wirtualnego serwera www, są one generowane przez program Webalizer lub AWSTATS. UWAGA! Statystyki będą widoczne po max. 24 godzinach od uruchomienia serwera wirtualnego, można je oglądać pod adresem http://firma.dom/stats, na serwerach ibox6.vn.pl i ibox7.vn.pl statystyki nie są ogólnodostępne, aby je obejżeć trzeba się zalogować: w przypadku serwera ibox6.vn.pl i ibox6.vn.pl użytkownik statystyk to zawsze admin natomiast hasło określamy w panelu administracyjnym ISPConfig (SITES/wybieramy serwis/zakładka STATS i podajemy hasło i ZAPISZ). Domyślne hasło nie jest ustawione więc każdy użytkownik serwera wirualnego musi sobie sam ustawić hasło!

Więcej artykułów…

Kto jest online

 • Current Active Users5
 • Active Guests5
 • Active Registered0

Twoje dane

United States

Unknown Bot
Your IP: 54.80.58.121

Kraje

Top 5:
United States flag 26%United States (40290)
Russia flag 18%Russia (27148)
Ukraine flag 11%Ukraine (17009)
Poland flag 10%Poland (15468)
China flag 3%China (4942)
152460 wizyt 131 z krajów